ซิกท์ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล จำกัด และ ซิกท์ ไทยแลนด์ 

โดย “ถิรพงศ์   คำเรืองฤทธิ์” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล จำกัด พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีตัวแทน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทราเป็นผู้รับมอบสิ่งของ  ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวประสบอุทกภัยมาแล้วระยะหนึ่งแต่เนื่องจากอยู่ห่างไกล จึงยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าให้ความช่วยเหลือ

 

Anyone looking to order Tramadol onlinecan opt for a reliable internet pharmacy that offers only the authentic pills.

Getcheap generic provigilonline for a price that is 50% lower than the local stores.

Post on : 03/02/2018 12:37:50  Views : 0

System Engine Developed By ModernTech Co., Ltd.