ทอล์คโชว์ “หลงรักประเทศไทย เที่ยว 12 เดือนสุขใจให้พลังชีวิต”

อ.คฑา ชินบัญชร ร่วมกับ ททท จัดทอล์คโชว์

โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ทรงเสด็จทอดพระเนตรและเป็นประธาน

งาน ทอล์คโชว์ “หลงรักประเทศไทย เที่ยว12เดือนสุขใจให้พลังชีวิต”

ณ เอ็มซีซี  ฮอลล์ชั้น 4  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

Sixt ร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้

วันที่ 31กรกฎาคม พ.ศ.2557

 

Post on : 03/02/2018 12:38:53  Views : 0

System Engine Developed By ModernTech Co., Ltd.